Ole Törner: Konsten kan ge Zlatanstatyn ett nytt hem

Gör ett konstprojekt av Zlatanstatyn och placera den i nya konstmuseet.