Vera Ejlertsson lämnar Borgeby för spel i MFF

”Uppmärksamheten är på en nivå jag aldrig upplevt någonstans tidigare”.