Om fyra år kan Multihallen vara färdigbyggd på Stadionområdet

Om lite mer än fyra år ska Multihallen vara färdig och den kan börja byggas innan Malmö Stadion rivs.