Kristof Vogel: Helsingborgs IF måste förändras i grunden

Om HIF inte gör något kommer bekymren komma tillbaka. Om och om igen.