Så här plöjs Champions League-pengarna ner i MFF:s hemmaborg Eleda Stadion

PLUS: Det kommer att hända mycket på Stadion. Fotboll Skåne berättar om allt.