Inför årsmötet: Kjell Jakobsson föreslås till omval

HIF:s valberedning föreslår Henrik Anger som ny ledamot i styrelsen.