2022 tecken om HIF 2022: Nu vet vi vilka positioner det ska värvas till

Resonemang kring Ejupis övergång och möjliga ersättare.