RF och Polisen i projekt mot matchfixning: ”Stort hot mot sporten”

INtegriSportNext heter ett EU-sanktionerat projekt mot matchfixning och manipulation inom idrotten.
Nu har Sverige valts ut för att delta, vilket innebär att Riksidrottsförbundet, Polisen och Åklagarmyndigheten kommer att samarbeta.
– Uppgjorda matcher, matchfixing, är ett stort hot mot tävlingsidrottens framtid. EU-projektet ger oss en möjlighet att höja kunskapen, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.


Matchfixning är ett växande problem inom den svenska fotbollen. Nu har Sverige valts ut i ett EU-projekt där man jobbar med den typen av problematik inom idrotten. Bakom projektet står organisationen CSCF Foundation for Sport Integrity och samordnande part i Sverige blir RF.
– EU-projektet ger oss en möjlighet att höja kunskapen hos myndigheter i Sverige om manipulation av idrott och dess koppling till kriminalitet och den samhällsproblematik som är en del av utmaningarna. Vi får också nyttja internationell kompetens och möjlighet att samverka över nationsgränser vilket innebär att vi kan ta i med hårdare nypor framöver när idrotten hotas, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, i ett pressmeddelande.

Riksidrottsförbundet kommer att samarbeta med Polis och Åklagarmyndigheten. Per Engström, sektionschef på Nationella Operativa Avdelningen och ny ordförande i Idrottsrådet, välkomnar initiativet.
– Polismyndigheten ser fram emot att bidra med de erfarenheter inom matchfixning som vi samlat på oss sedan 2012. Bland annat erfarenheter från utredningarna bakom de tre fällande domarna som finns inom matchfixningsområdet i Sverige. Vi välkomnar detta tillfälle till erfarenhetsutbyte för att ännu bättre kunna bekämpa denna allvarliga kriminalitet, säger Per Engström i en kommentar.

Annons