Staffanstorp och Kyrkheddinge kan bli Staffanstorp United

Staffanstorp och Kyrkheddinge kan bli Staffanstorp United
09 jan
2017

Det finns planer på att Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF ska blir en förening. Den 23-24:e januari avgörs det hela.

 

Staffanstorps GIF bildades 1927 och bara sju år senare (1934) bildades Kyrkheddinge IF. Man flyttade till samma idrottsplats under 2011 och hade sedan dess klubbarna haft sin verksamhet på Staffanvallen. Nu kan föreningarna bli en. 

Den 23:e januari kommer Staffanstorps GIF kalla till ett extra årsmöte där bland annat en sammanslagning ska röstas igenom. Dagen efter är det Kyrkheddinges tur att rösta om en sammanslagning. Det nya namnet är tänkt till Staffanstorp United. 

- I grund och botten vill vi skapa ett bättre klimat för ungdomarna i Staffanstorp. Dels finns det fotbollsmässiga skäl som ligger bakom denna förändring, men vi har även beaktat mer sociala orsaker, som kanske är ännu viktigare, säger ungdomsordförande Gustav Plantin till Fobollskåne och fortsätter.

- Ur ett fotbollsperspektiv är Staffanstorp för litet för två konkurrerande klubbar. Inte minst har båda klubbarna problem med att bedriva en bra och framför allt långsiktig ungdomsverksamhet, för spelare på alla olika nivåer. I många fall har vi varannan årskull, vilket gör att många duktiga spelare söker sig till andra klubbar utanför kommungränsen, när det inte längre finns utmaning uppåt. För de som är kvar, blir lagen då ofta för små, vilket gör att man slutar av den anledningen. Vidare kan det nämnas att i de åldrar där vi båda har lag, finns där ofta en del skolrelaterade problem kopplade till tröjfärg. Rivaliteten mellan klubbarna leder tyvärr, i många fall till mobbning och exkludering – tvärtemot vad fotbollen skall stå för.

- Föreningslivet fyller en viktig funktion genom att sysselsätta många ungdomar, och erbjuda en trygg gemenskap. Det är viktigt att inte glömma det sociala ansvar som kommer med just fotbollen. För 2 år sedan kunde dock ingen av klubbarna i Staffanstorp, på grund av konkurrensen, erbjuda ungdomar i åldrarna 16-19, någon fotbollsträning. Detta i en kritisk ålder, där det är extremt viktigt att fotbollen finns som ett tryggt alternativ till annat.

Hur har processen gått för sammanslagningen?

- Det var med avseende på allt detta som vi i föreningsstyrelserna, valde att sätta oss ner, och se över fotbollen i Staffanstorp. Processen därefter har gått förvånansvärt bra, även om det funnits en del att reda ut. Dels har vi fått tackla de administrativa svårigheter som en sammanslagning medför, men framför allt har arbetet kretsat kring att få alla aktiva inom klubbarna att dra åt samma håll och inse värdet av en sådan här förändring. Summa summarum har responsen i stort sett nästan enbart varit positiv. Otroligt kul!

Man har tidigare haft två omröstningar om att få ihop de bägge klubbarna till en, senaste omröstningen var för 25 år sedan.

- Historiskt sett har det som sagt funnits en del motsättningar mellan klubbarna, men sedan man flyttade in under samma tak på Staffansvallen, har detta synsätt successivt arbetats bort. Till yttermera visso har nya människor tillkommit i styrelserna, vilket säkert bidragit.

Vad blir fördelen att ha en stor förening än två föreningar som det är idag?

- Genom en sammanslagning kommer vi att ha 40-60 ungdomar i varje årskull från fotbollsskolan hela vägen upp till A-lag. Detta innebär att vi kommer kunna erbjuda bra fotbollsverksamhet till spelare på alla nivåer. Uppskattningsvis kommer vi ha runt 800 aktiva spelare, och därtill nästan 100 ledare. Tillsammans med den fina anläggning vi har idag, ser det ljust ut för fotbollen i Staffanstorp. Vi blir en stor aktör, och hoppas kunna bygga ett attraktivt fotbollsvarumärke för ungdomar både i och utanför kommunen.

- Viktigt att betona är dock att Staffanstorp United inte är något elitprojekt, utan ett projekt för att fånga upp den stora massan. Återigen, så handlar det om att kunna erbjuda bra fotbollsverksamhet till spelare på alla olika nivåer, och bidra med ett bättre socialt klimat i Staffanstorp. Vi är ytterst hoppfulla om att lyckas med båda.

Fotbollskåne

Skicka in dina tips till Fotbollskåne:

mail:

 

Silly Season